БИБЛИОТЕКА

От тази секция можете да изтеглите всички полезни документи и инструменти, които партньорите по проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ разработиха и събраха за Вас. Тези документи са класифицирани в различни раздели по-долу:

  • Информационен бюлетин за Устойчиви Енергийни Общности
  • База данни /Toolbox/ за Координатори и Поддържащи структури
  • Други полезни документи и връзки