Видео клип на проект ЕНЕРГИЯ за КМЕТОВЕТЕ (кратка версия)