Seminarium szkoleniowe dla Struktur Wspierających

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories/stories, or the folder does not exist.

W dniach 18-19 listopada 2010 roku w Huelvie (Hiszpania) odbyło się otwarte seminarium szkoleniowe dla Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów (SW), w którym udział wzięło około 80 przedstawicieli istniejących i potencjalnych SW. Seminarium miało na celu wzmocnienie potencjału SW oraz optymalizację pomocy udzielanej przez nie miastom i gminom. W dostosowaniu programu seminarium do potrzeb SW pomogły rezultaty badania przeprowadzonego niedawno wśród tych organizacji.

W ramach seminarium wygłoszono szereg prezentacji oraz zorganizowano interaktywne warsztaty. Dzięki wygłoszonym prezentacjom uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy na temat inicjatywy pn. „Porozumienie Burmistrzów” i jej wdrażania, jak również mogli posłuchać o doświadczeniach i dobrych praktykach wzorcowych Struktur Wspierających oraz o możliwościach pozyskania funduszy na realizację działań związanych z Porozumieniem. W trakcie interaktywnych warsztatów uczestnicy seminarium wymienili się natomiast spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz pomysłami dotyczącymi tego, jak zostać Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów i jak dobrze wywiązać się z tej roli.

Program seminarium

Lista uczestników

Prezentacje:

{gallery}Huelva_18.10.10/pictures{/gallery}