Międzynarodowe warsztaty w Genui – wskazówki i narzędzia pomocne Koordynatorom Porozumienia i Organizacjom Wspierającym Porozumienie Burmistrzów

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories/stories, or the folder does not exist.

19 maja 2011 r. w Genui odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty dla Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW), które zostały zorganizowane przez Prowincję Genua w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS. W wydarzeniu wzięło udział 120 uczestników, w tym wielu przedstawicieli KP, OW oraz gmin zaangażowanych w proklimatyczne działania. KP i OW aktywnie pomagają sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów i udzielają im wszelkich wskazówek pomocnych w realizowaniu ich zobowiązań, takich jak sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji, opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego wokół lokalnych celów energetycznych czy pozyskiwanie funduszy na proenergetyczne projekty (więcej informacji na www.eumayors.eu).

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały nowe narzędzia i materiały, które Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie mogą wykorzystać podczas pracy z gminami na rzecz ich zrównoważonego rozwoju energetycznego. Giorgia Rambelli z ICLEI Europe przedstawiła nowo uruchomiony Toolbox – Zestaw narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią, który został przygotowany w oparciu o rezultaty ankiety przeprowadzonej przez Prowincję Barcelona, a dotyczącej istniejących metodologii wykorzystywanych przez KP i OW oraz głównych potrzeb tych organizacji. Ten stale powiększany zestaw zasobów i metodologii przydatnych dla KP i OW, jak również dla wspieranych przez te organizacje samorządów lokalnych, dostępny jest na stronie www.energyformayors.eu/toolbox. Ponadto przedstawiony został Pakiet Szkoleniowy, oferujący praktyczne wytyczne dla KP i OW, omawiający typowe ich potrzeby oraz pomocne rozwiązania.

Przedstawiciel organizacji Sogesca s.r.l., będącej włoskim partnerem projektu, omówił możliwości finansowania działań proklimatycznych i proenergetycznych, natomiast reprezentant Wspólnego Centrum Badawczego KE omówił różne aspekty związane ze sporządzaniem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) oraz opracowaniem i wdrażaniem Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). Oprócz tego przedstawiony został „Wspólny SEAP” opracowany przez kilka sąsiadujących ze sobą gmin z Prowincji Genua, a także 58 SEAPów opracowanych przez Prowincję Huelva oraz inicjatywa „Famiglie Salvaenergia", które są przykładami godnego pochwały wysiłku władz lokalnych oraz wysokiego poziomu zaangażowania KP i OW w ich działania.

Uczestnicy warsztatów żywo dyskutowali o sposobach zmobilizowania i politycznego zaangażowania władz lokalnych i interesariuszy w działania na rzecz ochrony klimatu. Wspólnie podkreślano też potrzebę silnego wsparcia dla lokalnych działań w zakresie ochrony klimatu i energii przez odpowiednie przepisy prawne na szczeblu krajowym.

Projekt ENERGY FOR MAYORS jest współfinansowany ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE), podobnie jak nowy projekt pn. „Convenant capaCITY”, którego realizacja rozpocznie się 1 czerwca 2011 r.

Program warsztatów

Prezentacje

 

{gallery}Genova_19_05_2011/pictures/pic{/gallery}