Forum ManagENERGY, Bruksela (BG)

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories/stories, or the folder does not exist.

02Reprezentanci europejskich miast i gmin najbardziej aktywnie działających na rzecz zrównoważonej energii zgromadzili się w Brukseli 18 marca br., aby wziąć udział w zorganizowanym przez ManagEnergy forum Komisji Europejskiej.

Patrick Lambert, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) otworzył spotkanie, którego celem było m.in. przedstawienie rezultatów realizacji trzech projektów współfinansowanych z Programu Inteligentna Energia Europa i wspierających wdrażanie inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. PNEC reprezentowały Maria Stankiewicz, Anna Jaskuła i Patrycja Płonka odpowiedzialne za realizację projektu „Energy for Mayors” w Polsce.

W Forum aktywnie uczestniczyli przedstawiciele tych miast i gmin, które były zaangażowane w realizację projektów:

  • ENERGY FOR MAYORS – „Porozumienie burmistrzów dla poprawy klimatu” – projektu, który wspierał realizację Planów w 139 miastach i w wyniku którego opracowany został pierwszy regionalny SEAP dla Valli SOL, w którym kolektywnie sformułowano cele dotyczące redukcji CO2 i oszczędności energii;
  • City SEC – projektu, w wyniku którego Agencje Rozwoju Regionalnego i agencje energetyczne skutecznie zachęciły 50 władz lokalnych do przystąpienia do Porozumienia oraz sfinalizowania opracowania SEAPów;
  • ENNEREG – projektu, w którym współpraca 12 regionów zaowocowała wymianą doświadczeń i zebraniem ponad 150 opisów najlepszych praktyk wdrażania SEAPów.

W sumie 198 samorządów lokalnych z całej Europy skorzystało z pomocy w ramach zrealizowanych działań projektowych.

Następnie zostały zaprezentowane osiągnięcia miast i gmin w realizacji celów polityki energetycznej UE.

Na ręce Jana Panka pełniącego funkcję dyrektora DG ds. Energii przekazane zostały 153 Plany działań na rzecz zrównoważonej energii, w tym 6 z Polski. SEAPy Bielawy, Dzierżoniowa, Ełku, Niepołomic, Raciechowic i Władysławowa uroczyście wręczyła przedstawicielowi KE Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

W rezultacie działań przewidzianych do realizacji w Planach w sumie ok. 2 475 000 MWh energii elektrycznej rocznie wyprodukowane zostanie ze źródeł odnawialnych, a łączne oszczędności energii pierwotnej wyniosą na rok ponad 5 320 000 MWh.

Potrzebujemy bardziej aktywnych konsumentów – podkreślił Panek - musimy nadal rozwijać rynek dla efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Końcowy sukces będzie zależał od praktycznych działań na poziomie lokalnym. Ponadto dyrektor DG ds. Energii zapewnił, że Komisja Europejska będzie nadal wspierać Porozumienie Burmistrzów, a szczególnie realizację Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

{gallery id=birds rows=1 cols=2 width=245 crop=0 alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}Brussel_18_03_2013{/gallery}

(foto: ManagENERGY)