Lokalne fora energetyczne w sześciu polskich gminach

W przygotowaniu udanego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) kluczowe jest budowanie wsparcia ze strony interesariuszy oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego we współpracę mającą na celu przygotowanie i wdrożenie wspólnych działań.

IMG_6463
Fot 1. Uczestnicy lokalnego forum energetycznego w  Dzierżoniowie

Temu celowi służą właśnie lokalne fora energetyczne. W Polsce zostały one zorganizowane z pomocą Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie cites” w 6 gminach zaangażowanych w realizację projektu „Energy for Mayors”:

 • Niepołomice  –  17.04.2012
 • Dzierżoniów –  23.04.2012
 • Bielawa –  24.04.2012
 • Raciechowice – 27.04.2012
 • Władysławowo –  20.09.2012
 • Ełk – 14.11.2012

W Bielawie, Dzierżoniowie, Ełku, Niepołomicach i Raciechowicach SEAP został opracowany i oficjalnie przyjęty w 2011, a we Władysławowie w 2012. Osiągnięcie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2, opisanych w Planach, nie jest możliwe bez pomocy mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Świadome tego faktu władze lokalne zaprosiły do udziału w forach różne grupy: przedstawicieli departamentów urzędu miasta/gminy, przedsiębiorstw energetycznych, firm transportowych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych i obywateli.

Uczestnicy każdego z jednodniowych forów zostali poinformowani o głównych celach i założeniach ich SEAPu oraz zaproszeni do aktywnego udziału w jego realizacji i ocenie, a także aktualizacji, co przyniesie korzyści wszystkim stronom.

Każde z forów otwierało wystąpienie burmistrza, jego zastępcy lub innego reprezentanta samorządu, który witał przybyłych i krótko prezentował politykę energetyczną gminy i jej działania na rzecz ochrony klimatu. Następnie omawiano:

 • inicjatywę Porozumienie Burmistrzów – jej cele, zobowiązania sygnatariuszy i korzyści dla gmin z podpisania Porozumienia;
 • Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) – czym jest, jaki w jakim celu jest opracowywany, przedstawiono zasady i właściwy sposób opracowania bazowej inwentaryzacji emisji oraz SEAPu;
 • zrealizowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania OZE I zredukowania wpływu gminy za klimat;
 • rezultaty analizy SWOT – dotyczącej realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (obejmującej mocne i słabe strony zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także zewnętrzne szanse i zagrożenia mogące wpływać na realizację SEAPu);
 • monitoring działań ujętych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii – zasady  kontrolowania realizacji działań przewidzianych w SEAPie, a także rola mieszkańców i różnych grup interesariuszy w tym procesie;
 • działania ujęte w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii – szczegółowo analizując rozmaite działania pytano uczestników o sugestie dotyczące ich udoskonalenia, a także lepszej ich realizacji i monitoringu;
 • rolę interesariuszy w procesie wdrażania  i monitorowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii.
IMG_6475Fot 2. Zastępca burmistrza Bielawy przedstawia zrównoważoną politykę energetyczną gminy

Lokalne fora energetyczne gromadziły zazwyczaj ok. 30 osób, dzięki czemu każdy  miał okazję zabrać głos. Po poszczególnych prezentacjach następowała dyskusja, podczas której uczestnicy wyrażali swoje opinie, wątpliwości i oczekiwania związane z omawianym zagadnieniem.

Wszystkie sześć lokalnych forów okazało się prawdziwym sukcesem. Mieszkańcy i lokalni interesariusze nie tylko mieli możliwość zapoznać się z planami gminy w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz realizowanymi przez samorząd działaniami, ale także poinformować władze samorządowe o swoich oczekiwaniach, sugestiach i wyrazić gotowość do aktywnego udziału w realizacji SEAPu.  

Poniżej można pobrać program każdego z forów oraz wygłoszone w ich trakcie prezentacje:

Lokalne forum energetyczne w Niepołomicach (17.04.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Prezentacja Tauron Dystrybucja,
 5. Analiza SWOT,
 6. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 8. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć:

Lokalne forum energetyczne w Dzierżoniowie (23.04.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Analiza SWOT,
 5. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 6. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć:

Lokalne forum energetyczne w Bielawie (24.04.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Analiza SWOT,
 5. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 6. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć:

Lokalne forum energetyczne w Raciechowicach (27.04.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Analiza SWOT,
 5. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 6. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć:

Lokalne forum energetyczne we Władysławowie (20.09.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Analiza SWOT,
 5. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 6. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

Galeria zdjęć:

Lokalne forum energetyczne w Ełku (14.11.2012)

Program forum

Prezentacje:

 1. Porozumienie Burmistrzów,
 2. Czym jest Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?,
 3. Analiza dotychczasowych działań podjętych przez gminę,
 4. Projekt nowego Prawa Energetycznego – zadania samorządu oraz firm energetycznych,
 5. Analiza SWOT,
 6. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 7. Analiza działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),
 8. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP),

  Galeria zdjęć: